Criminal Law

Btk. 160. EmberölésBtk. 161. Erős felindulásban elkövetett emberölésBtk. 162. Öngyilkosságban közreműködésBtk. 163. MagzatelhajtásBtk. 164. Testi sértésBtk. 165. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésBtk. 166. Segítségnyújtás elmulasztásaBtk. 167. Gondozási kötelezettség elmulasztásaBtk. 176. Kábítószer-kereskedelemBtk. 178. Kábítószer birtoklásaBtk. 181. Kóros szenvedélykeltésBtk. 182. Kábítószer készítésének elősegítéseBtk. 184. Új pszichoaktív anyaggal visszaélésBtk. 185. Teljesítményfokozó szerrel visszaélésBtk. 185/A. GyógyszerhamisításBtk. 186. Egészségügyi termék hamisításaBtk. 187. KuruzslásBtk. 188. Méreggel visszaélésBtk. 189. Ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélésBtk. 190. EmberrablásBtk. 191. Emberrablás feljelentésének elmulasztásaBtk. 192. Emberkereskedelem és kényszermunkaBtk. 194. Személyi szabadság megsértéseBtk. 195. KényszerítésBtk. 196. Szexuális kényszerítésBtk. 197. Szexuális erőszakBtk. 198. Szexuális visszaélésBtk. 199. VérfertőzésBtk. 200. KerítésBtk. 201. Prostitúció elősegítéseBtk. 202. KitartottságBtk. 203. Gyermekprostitúció kihasználásaBtk. 204. GyermekpornográfiaBtk. 205. SzeméremsértésBtk. 208. Kiskorú veszélyeztetéseBtk. 209. GyermekmunkaBtk. 210. Kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásaBtk. 211. Kiskorú elhelyezésének megváltoztatásaBtk. 212. Tartási kötelezettség elmulasztásaBtk. 212/A. Kapcsolati erőszakBtk. 213. Családi jogállás megsértéseBtk. 214. Kettős házasságBtk. 215. A lelkiismereti és vallásszabadság megsértéseBtk. 216. Közösség tagja elleni erőszakBtk. 217. Az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértéseBtk. 218. Egészségügyi önrendelkezési jog megsértéseBtk. 219. Személyes adattal visszaélésBtk. 220. Közérdekű adattal visszaélésBtk. 221. MagánlaksértésBtk. 222. ZaklatásBtk. 223. Magántitok megsértéseBtk. 224. Levéltitok megsértéseBtk. 225. Kiszolgáltatott személy megalázásaBtk. 226. RágalmazásBtk. 226/A. Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítéseBtk. 226/B. Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatalaBtk. 227. BecsületsértésBtk. 228. KegyeletsértésBtk. 232. A közlekedés biztonsága elleni bűncselekményBtk. 233. Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetéseBtk. 234. Közúti veszélyeztetésBtk. 235. Közúti baleset okozásaBtk. 236. Járművezetés ittas állapotbanBtk. 237. Járművezetés bódult állapotbanBtk. 238. Járművezetés tiltott átengedéseBtk. 239. CserbenhagyásBtk. 239/B. Járművezetés az eltiltás hatálya alattBtk. 241. KörnyezetkárosításBtk. 242. TermészetkárosításBtk. 244. ÁllatkínzásBtk. 245. OrvvadászatBtk. 246. OrvhalászatBtk. 247. Tiltott állatviadal szervezéseBtk. 248. A hulladékgazdálkodás rendjének megsértéseBtk. 249. Ózonréteget lebontó anyaggal visszaélésBtk. 250. Radioaktív anyaggal visszaélésBtk. 251. Nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélésBtk. 252. Atomenergia alkalmazásával visszaélésBtk. 254. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásaBtk. 255. Az alkotmányos rend elleni szervezkedésBtk. 256. LázadásBtk. 257. RombolásBtk. 258. HazaárulásBtk. 259. HűtlenségBtk. 260. Az ellenség támogatásaBtk. 261. KémkedésBtk. 261/A. Kémkedés az Európai Unió intézményei ellenBtk. 262. A szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedésBtk. 263. Állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztásaBtk. 265. Minősített adattal visszaélésBtk. 267. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekményBtk. 268. Hamis vádBtk. 271. Hatóság félrevezetéseBtk. 272. Hamis tanúzásBtk. 276. Hamis tanúzásra felhívásBtk. 277. Tanúvallomás jogosulatlan megtagadásaBtk. 278. Kényszerítés hatósági eljárásbanBtk. 279. Hatósági eljárás megzavarásaBtk. 280. Igazságszolgáltatással összefüggő titoksértésBtk. 281. Mentő körülmény elhallgatásaBtk. 282. BűnpártolásBtk. 283. FogolyszökésBtk. 284. FogolyzendülésBtk. 287. ZártörésBtk. 288. A bírósági végrehajtás akadályozásaBtk. 290. VesztegetésBtk. 291. Vesztegetés elfogadásaBtk. 293. Hivatali vesztegetésBtk. 294. Hivatali vesztegetés elfogadásaBtk. 295. Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásbanBtk. 296. Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásbanBtk. 298. Befolyás vásárlásaBtk. 299. Befolyással üzérkedésBtk. 300. Korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztásaBtk. 301. Bántalmazás hivatalos eljárásbanBtk. 302. Bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásábanBtk. 303. KényszervallatásBtk. 304. Jogellenes fogva tartásBtk. 305. Hivatali visszaélésBtk. 306. Közfeladati helyzettel visszaélésBtk. 307. Jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazásaBtk. 308. Jogosulatlan megbízhatósági vizsgálat végzéseBtk. 310. Hivatalos személy elleni erőszakBtk. 311. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakBtk. 312. Hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszakBtk. 313. Nemzetközileg védett személy elleni erőszakBtk. 314. TerrorcselekményBtk. 317. Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásaBtk. 318. Terrorizmus finanszírozásaBtk. 320. Jármű hatalomba kerítéseBtk. 321. Bűnszervezetben részvételBtk. 322. Közveszély okozásaBtk. 322/A. Járványügyi védekezés akadályozásaBtk. 323. Közérdekű üzem működésének megzavarásaBtk. 324. Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélésBtk. 325. Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélésBtk. 326. Nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélésBtk. 327. Nemzetközi gazdasági tilalom megszegéseBtk. 328. Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztásaBtk. 329. Haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélésBtk. 330. Kettős felhasználású termékkel visszaélésBtk. 331. Háborús uszításBtk. 332. Közösség elleni uszításBtk. 333. A nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadásaBtk. 334. Nemzeti jelkép megsértéseBtk. 335. Önkényuralmi jelkép használataBtk. 336. Hatósági rendelkezés elleni uszításBtk. 337. RémhírterjesztésBtk. 338. Közveszéllyel fenyegetésBtk. 339. GarázdaságBtk. 340. RendbontásBtk. 342. Közokirat-hamisításBtk. 343/A. Oktatással összefüggő jogosulatlan tevékenységBtk. 344. Biztonsági okmány hamisításaBtk. 345. Hamis magánokirat felhasználásaBtk. 346. Okirattal visszaélésBtk. 347. Egyedi azonosító jellel visszaélésBtk. 348. Gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisításaBtk. 349. Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld jogellenes megszerzéseBtk. 349/A. Sporteredmény tiltott befolyásolásaBtk. 350. A választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekményBtk. 351. Egyesülési joggal visszaélésBtk. 352. Közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezéseBtk. 352/A. Határzár tiltott átlépéseBtk. 352/B. Határzár megrongálásaBtk. 352/C. Határzárral kapcsolatos építési munka akadályozásaBtk. 353. EmbercsempészésBtk. 353/A. Jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatásaBtk. 354. Jogellenes tartózkodás elősegítéseBtk. 355. Családi kapcsolatok létesítésével visszaélésBtk. 356. Harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatásaBtk. 357. Műemlék vagy védett kulturális javak megrongálásaBtk. 358. Védett kulturális javakkal visszaélésBtk. 359. Veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegéseBtk. 360. Tiltott szerencsejáték szervezéseBtk. 361. Járványügyi szabályszegésBtk. 362. Géntechnológiával módosított növényfajtákkal kapcsolatos kötelezettség megszegéseBtk. 363. A számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegéseBtk. 365. RablásBtk. 366. KifosztásBtk. 367. ZsarolásBtk. 368. ÖnbíráskodásBtk. 370. LopásBtk. 371. RongálásBtk. 372. SikkasztásBtk. 373. CsalásBtk. 374. Gazdasági csalásBtk. 375. Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásBtk. 376. Hűtlen kezelésBtk. 377. Hanyag kezelésBtk. 378. Jogtalan elsajátításBtk. 380. Jármű önkényes elvételeBtk. 381. Uzsora-bűncselekményBtk. 384. BitorlásBtk. 385. Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértéseBtk. 386. Védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszásaBtk. 387. Jogkezelési adat meghamisításaBtk. 388. Iparjogvédelmi jogok megsértéseBtk. 389. PénzhamisításBtk. 390. Pénzhamisítás elősegítéseBtk. 391. BélyeghamisításBtk. 392. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításaBtk. 393. Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélésBtk. 394. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítéseBtk. 395. Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélésBtk. 396. Költségvetési csalásBtk. 397. A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztáBtk. 398. Jövedékkel visszaélés elősegítéseBtk. 399. PénzmosásBtk. 401. A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásaBtk. 403. A számvitel rendjének megsértéseBtk. 404. CsődbűncselekményBtk 404/A. Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásbanBtk. 405. Tartozás fedezetének elvonásaBtk. 406. Engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenységBtk. 407. Saját tőke csorbításaBtk. 408. Jogosulatlan pénzügyi tevékenységBtk. 409. Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásaBtk. 410. Bennfentes kereskedelemBtk. 410/A. Bennfentes információ jogosulatlan közzétételeBtk. 411. Tiltott piacbefolyásolásBtk. 412. Piramisjáték szervezéseBtk. 413. Gazdasági titok megsértéseBtk. 415. Rossz minőségű termék forgalomba hozatalaBtk. 416. Megfelelőség hamis tanúsításaBtk. 417. Fogyasztók megtévesztéseBtk. 418. Üzleti titok megsértéseBtk. 419. Versenytárs utánzásaBtk. 420. Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásbanBtk. 422. Tiltott adatszerzésBtk. 423. Információs rendszer vagy adat megsértéseBtk. 424. Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszásaBtk. 459. bűnszervezetBtk. 459. erőszakos magatartás:Btk. 459. fegyveres elkövetés:Btk. 459. felfegyverkezve történő elkövetés:Btk. 459. fenyegetés:Btk. 459. gazdálkodó szervezet:Btk. 459. hivatalos személy:Btk. 459. közfeladatot ellátó személy:Btk. 459. külföldi hivatalos személy:Btk. 459. hozzátartozó:Btk. 459. információs rendszer:Btk. 459. vagyoni hátrány:Btk. 459. kábítószer:Btk. 459. közérdekű üzem:Btk. 459. nagy nyilvánosság:Btk. 459. nemzetközi szerződés által tiltott fegyver:Btk. 459. nyilvános rendezvényBtk. 459. prostitúció:Btk. 459. személy elleni erőszakos bűncselekmény:Btk. 459. üzletszerűség:Btk. 459. védekezésre képtelen állapot:Btk. 459. védett kulturális javak:Btk. 459. visszaeső:Btk. 459. kár mértéke:Btk. 461. különösen jelentős mennyiségű kábítószer:Btk. 17. a kóros elmeállapot, a büntethetőséget kizáró, vagy korlátozó okok:Btk. 19. a kényszer és fenyegetés, a büntethetőséget kizáró, vagy korlátozó okok:Btk. 20. a tévedés, a büntethetőséget kizáró, vagy korlátozó okok:Btk. 21. a jogos védelem, a büntethetőséget kizáró, vagy korlátozó okok:Btk. 26. a büntethetőség elévülése, a büntethetőséget megszüntető okok:Btk. 38. feltételes szabadságra bocsátás a határozott ideig tartó szabadságvesztésbőlBtk. 42. feltételes szabadságra bocsátás az életfogytig tartó szabadságvesztésbőlBtk. 50. a pénzbüntetésBtk. 55. a járművezetéstől eltiltásBtk. 57. a kitiltásBtk. 58. a sportrendezvények látogatásától való eltiltásBtk. 59. a kiutasításBtk. 61. a közügyektől eltiltásBtk. 83. a büntetés kiszabása egyezség eseténBe. 731. eljárás egyezség eseténBtk. 85. a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztéseBtk. 89. a különös, a többszörös és az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó rendelkezésekBtk. 91. a bűnszervezetben történő elkövetésre vonatkozó rendelkezések
Back